The Blossom City Hotel Đà Nẵng

Địa Chỉ   147 - 149, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà,, Đà Nẵng

Loại   Khách Sạn

Khách Hàng   

Năm   0

DỰ ÁN KHÁC