The Blossom City Hotel Đà Nẵng

  • Loại dự án Khách Sạn
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 147 - 149, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà,, Đà Nẵng