Nhà Ở Kết Hợp Lưu Trú

  • Loại dự án Khách Sạn
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 192 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng