Nhà Ở Kết Hợp Lưu Trú

  • Loại dự án Khách Sạn
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 995 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng