Nhà Ở Kết Hợp Dịch Vụ Lưu Trú

Địa Chỉ   Phước trường 03, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Loại   Căn Hộ Cao Cấp

Khách Hàng   

Năm   0

DỰ ÁN KHÁC