Nhà Ở Kết Hợp Dịch Vụ Lưu Trú

  • Loại dự án Căn Hộ Cao Cấp
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ Phước trường 03, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng