Khách Sạn Khánh Linh Gia Lai

  • Loại dự án Khách Sạn
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 232 Nguyễn Tất Thành, Tp Pleiku, Gia Lai.