Khách Sạn Avatar Đà Nẵng

  • Loại dự án Khách Sạn
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 104 Hoàng Kế Viêm, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng