Hiyori Garden Tower

Địa Chỉ   02 Võ Văn Kiệt, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Loại   Căn Hộ Cao Cấp

Khách Hàng   

Năm   0

DỰ ÁN KHÁC